Sản phẩm nổi bật

Fanpage FACEBOOK

hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0989722581

Lê Thị Thu

SĐT:01659108911

Trần Ngọc Thiện

SĐT:0989722581

thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Hôm qua: 35
Tổng lượt truy cập: 19095

Số người đang online: 1

Online Counter

Công thức tính chế độ cắt khi Khoan

Công thức tính chế độ cắt công đoạn khoan 

FORMULAE FOR DRILLING

CUTTING SPEED (vc)
Calculate 
*Unit transformation (from "mm" to "m")

vc (m/min)

Cutting Speed

D1 (mm)

Drill Diameter

π (3.14)

Pi

n (min-1)

Rotational Speed of the Main Spindle

Input the values 
  n (min-1)
  D1(mm)
  vc (m/min)
  
Graphic Image
(Problem)
What is the cutting speed when main axis spindle speed is 1350min-1 and drill diameter is 12mm ? 
(Answer)
Substitute π =3.14, D1=12,n=1350 into the formulae
vc =(π ×D1×n)÷1000 =(3.14×12×1350)÷1000=50.9m/min
The cutting speed is 50.9m/min.
 
FEED OF THE MAIN SPINDLE (vf)
Calculate

vf(mm/min)

Feed Speed of the Main Spindle(Z axis)

f (mm/rev)

Feed per Revolution

n (min-1)

Rotational Speed of the Main Spindle

Input the values 
  f (mm/rev)
  n(min-1)
  vf (mm/min)
  
Graphic Image
(Problem)
What is the spindle feed (vf) when feed per revolution is 0.2mm/rev and main axis spindle speed is 1350min-1
(Answer)
Substitute f=0.2, n=1350 into the formulae
vf = f×n = 0.2×1350 = 270mm/min
The spindle feed is 270mm/min
 
DRILLING TIME (Tc)
Calculate

Tc (min)

Drilling Time

n (min-1)

Spindle Speed

ld (mm)

Hole Depth

f (mm/rev)

Feed per Revolution

i

Number of Holes

Input the values 
 ld (mm)
 i
 n (min-1)
 fr (mm/rev) 
  
 Tc (min)
 second (s)
Graphic Image
(Problem)
What is the drilling time required for drilling a 30mm length hole in alloy steel at a cutting speed of 50m/min and feed 0.15mm/rev ? 
(Answer)
Spindle Speed
n=(50×1000)÷(15×3.14)=1061.57min-1
Tc=(30×1)÷(1061.57×0.15)=0.188
=0.188×60=11.3sec.