Dao phay ngón

DAO PHAY CHUYÊN NHÔM 3 ME AE30(2)3 ...series

Mô tả sản phẩm

3 FLUTE, LONG & EXTRA LONG LENGTH

- for Aluminum

Dao phay 3 me chuyên nhôm full size 

Mọi chi tiết xin liên hệ báo giá :

Mr Thiện 0989722581 (zalo)

Email : ngocminhtools@gmail.com

Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Địa chỉ: Số Nhà 50 Ngõ 132 ,Đường Cầu Diễn, Tổ Dân Phố Nguyên Xá 1,, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0989722581
Thời gian làm việc: 24h/7

3 FLUTE, LONG & EXTRA LONG LENGTH

- for Aluminum

Dao phay 3 me chuyên nhôm

 Dao phay nhôm 3 me F1 me 2mm  WAE303010-02
 Dao phay nhôm 3 me F1 me 2.5mm  WAE303010-025
 Dao phay nhôm 3 me F1 me 3mm  WAE303010
 Dao phay nhôm 3 me F1 me4mm  WAE303010-04
 Dao phay nhôm 3 me F1 me 6mm  WAE303010-06
 Dao phay nhôm 3 me F1 me 12mm  WAE303012
 Dao phay nhôm 3 me F1.5 me 3mm  WAE303015-03
 Dao phay nhôm 3 me F1.5 me 5mm  WAE303015
 Dao phay nhôm 3 me F1.5 me 6mm  WAE303015-06
 Dao phay nhôm 3 me F1.5 me 8mm  WAE303015-08
 Dao phay nhôm 3 me F1.5 me 10mm  WAE303015-10
 Dao phay nhôm 3 me F2 me 3mm  WAE303020-03
 Dao phay nhôm 3 me F2 me 6mm  WAE303020
 Dao phay nhôm 3 me F2 me 8mm  WAE303020-08
 Dao phay nhôm 3 me F2 me 10mm  WAE303020-10
 Dao phay nhôm 3 me F2 me 12mm  WAE303020-12
 Dao phay nhôm 3 me F2.5 me 8mm  WAE303025
 Dao phay nhôm 3 me F2.5 me 10mm  WAE303025-10
 Dao phay nhôm 3 me F2.5 me 12mm  WAE303025-12
 Dao phay nhôm 3 me F3 me 4mm  WAE303030-4
 Dao phay nhôm 3 me F3 me 8mm  WAE303030-8
 Dao phay nhôm 3 me F3 me 12mm  WAE303030
 Dao phay nhôm 3 me F3.5me  WAE303035
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 5mm  WAE303040-05
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 8mm  WAE303040-08
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 11mm  WAE303040-11
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 14mm  WAE303040
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 16mm  WAE303040-16
 Dao phay nhôm 3 me F4  WAE303041
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 25mm  WAE323040
 Dao phay nhôm 3 me F4 me 30mm  WAE323041
 Dao phay nhôm 3 me F4.5  WAE303045
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 6mm  WAE303050-06
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 17mm  WAE303050
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 20mm  WAE303051
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 26mm  WAE303052
 Dao phay nhôm 3 me F5 me31mm  WAE323050
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 36mm  WAE323051
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 41mm  WAE323052
 Dao phay nhôm 3 me F5 me 46mm  WAE323053
 Dao phay nhôm 3 me F5.5   WAE303055
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 7mm  WAE303060-07
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 13mm  WAE303060-13
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 17mm  WAE303060
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 22mm  WAE303061
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 26mm  WAE303062
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 31mm  WAE303063
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 36mm  WAE323060
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 43mm  WAE323061
 Dao phay nhôm 3 me F6 me 51mm  WAE323062
 Dao phay nhôm 3 me F7 me 23mm  WAE303070
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 10mm  WAE303080-10
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 20mm  WAE303080-20
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 23mm  WAE303080
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 29mm  WAE303080-29
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 31mm  WAE303081
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 36mm  WAE303082
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 41mm  WAE323080
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 46mm  WAE323081
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 51mm  WAE323082
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 56mm  WAE323083
 Dao phay nhôm 3 me F8 me 66mm  WAE323084
 Dao phay nhôm 3 me F9 me 28mm  WAE303090
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 12mm  WAE303100-12
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 12mm  WAE303100-23
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 28mm  WAE303100
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 33mm  WAE303100-33
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 36mm  WAE303101
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 41mm  WAE303100-41
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 46mm  WAE303102
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 51mm  WAE303103
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 56mm  WAE323100
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 61mm  WAE323100-61
 Dao phay nhôm 3 me F10 me 66mm  WAE323101
 Dao phay nhôm 3 me F11  WAE303110
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 14mm  WAE303120-14
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 27mm  WAE303120-27
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 33mm  WAE303120
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 41mm  WAE303121
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 46mm  WAE303122
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 14mm  WAE303122-51
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 56mm  WAE303123
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 61mm  WAE303124-61
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 66mm  WAE323120
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 71mm  WAE323120-71
 Dao phay nhôm 3 me F12 me 76mm  WAE323121
 Dao phay nhôm 3 me F13  WAE303130
 Dao phay nhôm 3 me F14  WAE303140
 Dao phay nhôm 3 me F15  WAE303150
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 19mm  WAE303160-19
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 33mm  WAE303160-33
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 46mm  WAE303160
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 53mm  WAE303160-53
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 56mm  WAE303161
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 66mm  WAE303162
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 76mm  WAE303163
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 86mm  WAE323160
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 96mm  WAE323161
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 106mm  WAE323162
 Dao phay nhôm 3 me F16 me 116mm  WAE323163
 Dao phay nhôm 3 me F18  WAE303180
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 23mm  WAE303200-23
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 39mm  WAE303200-39
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 50mm  WAE303200
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 60mm  WAE303201
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 70mm  WAE303202
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 76mm  WAE303203
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 86mm  WAE323200
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 96mm  WAE323201
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 106mm  WAE323202
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 116mm  WAE323203
 Dao phay nhôm 3 me F20 me 126mm  WAE323204
 Dao phay nhôm 3 me F25 me 50mm  WAE303250