Groove-Turn & Parting Tiện Rãnh và Tiện Cắt đứt

Tiện cắt đứt 5 cánh ISCAR

Mô tả sản phẩm

Grooving, parting and recessing holders carrying inserts with 5 cutting edges.

 

Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Địa chỉ: Số Nhà 50 Ngõ 132 ,Đường Cầu Diễn, Tổ Dân Phố Nguyên Xá 1,, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0989722581
Thời gian làm việc: 24h/7

PENTA 24N-J : Parting and precision grooving insert on soft parts, minimizes burr size. Most economical system with 5 cutting edges.

 

 

If T is not defined, or T>3.0, grooving depth is limited by the holder.

CHIPFORMERS

• Main Chipformers for Steel Parting and Grooving (ISO P) 
    • C-Type 
    • W-Type 
    • JT-Type 
    • J-Type 
    • Z-Type 
    • UA/UT-Type 
    • P-Type 

• Chipformers for Parting Stainless Steel (ISO M) 
    • MF-Type 
    • JT-Type 
    • J-Type 
    • Z-Type 
    • LF/LFT-Type 

• Chipformers for Parting Cast Iron (ISO K) 
    • C-Type 
    • W-Type 

• Chipformers for Parting High Temp Alloys (ISO S) 
       • C-Type 
       • JT-Type 
       • J-Type 
       • Z-Type 

• Chipformers for Parting Nonferrous Materials (ISO N) 
    • A-Type 
    • J-Type 
    • Z-Type 
    • P-Type 

• Selection of Chipformers for Various Workpiece Materials 
• Selection of Corner Radius
• Lead Angle
• Neutral Insert vs. Lead Angle Type
• Selection Guides for Parting Grades